Hình ảnh thực tế Sunshine City ngày 08/03/2019

Một số hình ảnh cập nhật tiến độ thi công thực tế tại dự án Sunshine City ngày 08/03/2019

Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019
Tiến độ thi công Sunshine City ngày 08/03/2019     

 

Quý khách hàng quan tâm tới căn hộ Sunshine City để biết thêm thông tin chi tiết của dự án xin vui lòng liên hệ: